İrşad Gençlik Eğitim Kültür ve Hizmet Derneği
Subscribe: PostsComments
logo
Tefsir

hicretHicret

Hacer ve yavrusu çok uzaklardan gelmişlerdi. Ama niçin geldiklerini bilmiyorlardı. Çölün ortasıydı. Hiç kimseler yoktu. Allah’ın arzı ne kadar da genişti. Çok uzaklara gelmişlerdi. Hacer, İbrahim’e baktı. O hiç konuşmadan dönüp gidiyordu. Dayanamadı ve sordu: Yâ İbrahim! Bizi bu ıpıssız yerlerde bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim (as)’ın sessizliği devam ediyordu. Böylesine halim ve selim biri için yavrusunu ve eşini bırakıp gitmesi olacak şey değildi. Hacer ikinci kez seslendi: Yâ İbrahim! …..

mescit2Mescidin Kubbesinden Allah’ın Gölgesine

Mümin, kıyamet kopuyor olsa bile elindeki fidanı dikecek kadar hayatla içli dışlıdır.  Onun gönlü her noktada taze, bakışları net ve berraktır. Yaşama sevinciyle dopdoludur. Aynı zamanda ölümü unutmayacak, âhireti inkâr etmeyecek bir inancın; mahşerden dünyaya, dünyadan mahşere bakışlarını gezdirebilecek bir anlayışın insanıdır.

ramazanAç Kalmamıza Kimin İhtiyacı Var?

Hak-batıl ekseninde hakkın üstün gelebilmesi için Allah Teâlâ sürekli olarak hakka yardım etmiştir. Batıl bulaşıcı bir hastalık gibidir. Süratli bir şekilde etrafa yayılır. Bunun karşısında hakkın ayakta kalabilmesi için mutlaka ona yardım edilmesi şarttır.  Allah Teâlâ her şartta ve her durumda hakka yardım etmektedir. Rabbimiz peygamberleriyle, kitaplarıyla, melekleriyle ve bizim bilmediğimiz birçok şekilde hakkı desteklemektedir. Tüm inananların da hakka yardım etmesini emretmektedir.

kurbanKurban

Araplar develerini bağladıkları bağa “akl” veya “ukûl” derler. Kur’an ise akl kelimesini fiil olarak kullanır. İnsan ile nefsi arasındaki bağı akıl kurar. Aklın sürekli çalıştırılmasıyla nefse hâkimiyet sağlanır. “Ben” ile “nefs”in münasebeti kayıkçı ile kayığın ilişkisine benzer. Kayıkçı, kürekleri iyi kullanabildiği oranda kayığa hâkimdir.

rabbaniRabbanîlere İhtiyaç Var

Âlim insanların örnek alacağı bir resul anlayışı, onların hayat hikâyeleri anlatılarak bize takdim edilmektedir. O peygamberlere Allah tarafından ilim ve hikmet verildiği beyan edilmektedir. Dâvûd(as)’u kıssa eden Kur’ân-ı Kerim, ona ilim ve hikmet verildiğini açıklayarak (Bakara 2/251) demiri işlemesinin öğretildiğini belirtmektedir. O komutan olmadığı halde komutandan daha önde ve ilimde de liyakat sahibi. Düşmanı bozguna uğratacak ince bir anlayışa sahip, cesaretle Câlût’a karşı meydan okuyacak bir özgüven sahibi, sonrasında toplumunu inşa edecek ve onları idare edebilecek kabiliyette birisi. Ancak böylesi üstün özellikleri kendisinde bulunduran bir peygamber, ulemaya örnek ve öncü olacak bir konumdadır.

hadisKur’an- Kerîm ve Hadis-i Şeriflerde ÖFKE

Bize bahşedilen hayat, yaratılış gayesine uygun bir şekilde yaşanmalıdır. Yaşadıklarımız imanımıza şahit olursa hayatımız değer kazanır. Bugünün insanı, huzurlu ve tatlı bir hayat yaşamak istemektedir. Ama unutulan bir gerçek var ki, günümüzde huzurlu ve tatlı yaşamayı sağlayacak araçları elde edebilmek için birçok değer feda ediliyor.Bilinmelidir ki insanlar kendi iç dünyalarını değiştirmeden Allah onların durumlarını değiştirmez.[1] Ve Allah bir topluluğa bahşettiği nimeti, esenliği toplum kendi değiştirmedikçe asla değiştirmez.[2] Bireyin iradesi….

mücadeleŞeytan ve Kalkan

zan, bizler için hidayet olan, hakkı batıldan ayıran Allah’ın Kitabı’nın indirildiği mübarek bir aydır. Ramazan bir mektep ise ders kitabı da Kur’an’dır. Müfredatı Rabbimiz tarafından belirlenen bu Ramazan mektebinden mağfiret diplomasıyla mezun olunmalıdır Bayramla da mezuniyet töreni kutlanır.Bu eğitim, şartlarını taşıyan her Müslüman için zorunludur. Ara verilmeksizin, ciddiyetle bu eğitime katılmak gereklidir. Gevşeklik veya devamsızlık, insanlığın baş düşmanı şeytana kapı aralamaktadır. Onun için Ramazan’a titiz bir ilgi gösterilmelidir. Zira Peygamberimiz…

şirkCahiliye İtikadı: Şirk

Toplumumuzda cahil insan, bilgisiz insan olarak anlaşılmaktadır. Bilgisiz insan, “cahil” kavramı için belki de en son düşünülmesi gereken anlamdır. Nimetlere karşı nankör olmak ve davranışlarında hiçbir ölçü kabul etmemek, bunları yaparken de hiçbir ilme dayanmamak, cahilin tipik üç özelliği olarak karşımıza çıkar. Cahilin yaşadığı sosyal yapıya “cahiliye” ismi verilir.Cahiliye, Peygamberimiz döneminde olduğu gibi şu anda da yaşamaktadır. Yarın da var olacaktır. O, insan ve toplum hayatında her an ortaya çıkabilecek dinamik bir olgudur.

davetBizleri Davete Çağıran Kitap

Yüce Rabbimiz “Oku!” emriyle Efendimizi uyardı. Bir müddet sonra ise uyarması için “Kalk ve korkut!” emrini gönderdi. Vahyin muhatabı olanlar okuyacak ve daha sonrasında kalkıp uyaracak. İnsanları hak ve hakikate çağıracak, insanların yaratılış amacına uygun bir hayat sürmesini hem kendi şahsında en güzel bir örnekliğe dönüştürecek, hem de onların en güzel örnekler olmalarını sağlayacaktı. Çünkü bu, âlemlerin Rabbi Allah’ın emridir. Bu, yalnız Sevgili Efendimiz ile sınırlı bir olay değil, bütün inananların vazgeçilmez görevidir. Gelen vahiy nasıl Allah’ın Resûlü’nü harekete geçiriyorsa bu demektir ki bizi de harekete geçirmelidir. Bunun en açık delili…

kehfKehf’in Gençleri

Kur’an kıssalarında hepimiz kendimize ait bir hikâye bulabiliriz. Hatta bu kıssalar tamamen bizi anlatıyor da olabilir. Kur’an-ı Kerim bizleri bu dünyada kendi hikâyemizi yazmaya çağırmaktadır. Çünkü herkes, arkasından bir hikâye bırakarak göçüp gitmiştir. Bizlerin de anlaşılır ve değer verilir bir öyküsü olmalıdır.Kur’an’ı ve Rasûl-i Ekrem’i (s.a.s) çok iyi anlamak gerekmektedir. Bunların ışığında bir hayatı inşa ederek, hayat hikâyemizi Rabbimiz katında ve insanların yanında anılmaya değer hale getirebiliriz. İnsanlardan gezmeleri ve daha önceki kavimler hakkında bilgi edinmeleri istenmiştir.  Yaşayacakları ömrü nasıl değerlendirmeleri gerektiği konusunda …

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
İrşad Gençlik Eğitim Kültür ve Hizmet Derneği @2013 | Tüm Hakları Saklıdır.