İrşad Gençlik Eğitim Kültür ve Hizmet Derneği
Subscribe: PostsComments
logo

Hz. İdris (as)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz. İdris (as)

  “Ey Âdemoğulları şeytana tapmayın, diye ben size öğüt vermedim mi? O sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte Benim dosdoğru yolum. Fakat şeytan sizlerden çoğunu saptırdı. Düşünmeyecek misiniz?” (Yasin 36/60-62) Hz. İdris’in (a.s)  Kur’an’da ismi geçen tevhid önderi peygamberlerin ikincisi olduğu bilinir. “İdris” kelimesinin Arapça bir kelime olmadığı ve özel bir isim olduğu kanaati […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hz.İshak (a.s)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz.İshak (a.s)

    O, tanıdığına ve tanımadığına ikram eder, onları ağırlamaktan huzur duyardı. Bir gün evine hiç tanımadığı üç yakışıklı genç geldi. Âdeti üzere koşturdu ve bir dana kızartarak önlerine koydu. Misafirlerin, bu ikrama hiç el uzatmadıklarını görünce Hz. İbrahim onların düşmanlığından endişe ederek heyecanlandı ve çekindi. Onun bu durumunu gören misafirler İbrahim’i teselli ederek: “Endişelenme, […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hz. İsmail (a.s)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz. İsmail (a.s)

“İsmail’i de zikret. O vaadine pek sadıktı.” (Meryem Suresi 19/54) Babanın Duası Hz. İbrahim’in, yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O, ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua ediyordu: “Ya Rabbi! Bana salihlerden olacak bir evlat ver!” (Sâffât 37/100) Duasının üzerinden yıllar geçmiş, Hz. İbrahim’in hicreti Mısır’a kadar uzanmıştı. Bir müddet burada kalan güzide insanlara Hacer isminde […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
İman, Hicret ve Cihat: Lût (a.s)

  “Şüphesiz iman edip hicret edenler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenler…” (Enfâl 8/72) İşte bu ayet Lût (a.s)’un hayatının özetidir. Nemrut ve kavmi, ateşin İbrahim’i yakmadığını gördükleri halde bu mucizeye iman etmemişler, eski sapıklıklarına devam etmişlerdi. Lût (a.s) ise İbrahim (a.s)’e imân ederek (Ankebut 29/26) onunla hicret etmişti. Birlikte hicret ederlerken Nemrut ve kavmine […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hz. İbrahim – III

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz. İbrahim – III

  Hz. İbrahim’in Hicreti Nemrut ve kavmi gerçeği gördükleri halde İbrahim’den ve dininden yüz çevirdiler. Ateşin onu yakmaması onlara Allah’ın son ikazı idi. Bunun üzerine İbrahim, kavminin bu anlaşılmaz tutumuna çok üzülmüş onlara hitaben: “Siz, dünya hayatında aranızda sevgi ve dostluk devam etsin diye Allah’ı bırakıp kendinize bir takım ilahlar edindiniz. Ama sonra kıyamet gününde […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hz. İbrahim’in Daveti-II

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz. İbrahim’in Daveti-II

  Kur’an-ı Kerim Hz. İbrahim’in (a.s) davetinin özelliklerini ve kimlere yapılacağını, bu davette kullanılacak yöntem ve fikirlerin neler olması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu davette kimlerin muhatap olduğunu şöyle sıralayabiliriz. 1-İLK MUHATAP: NEFSİMİZ “Eğer Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, mutlaka yolunu şaşıranlardan olurdum.” (En’am 6/77) Davetçi, Hz. İbrahim gibi tevhid ehli ve batıldan yüz çeviren bir […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Hz. İbrahim (a.s)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Hz. İbrahim (a.s)

  “Kitab’ta İbrahim’in kıssasını da anlat! Şüphesiz o özü ve sözü doğru bir peygamberdi.”  (Meryem 19/41) Salih’ten Sonra Semud kavmi korkunç bir ses ve sarsıntıyla yıkılıp helak olmuş, Salih (a.s) Allah’a iman edenlerle birlikte kurtulmuştu. Aradan yıllar geçmiş şeytan yine yapacağını yapmış, insanları azdırdıkça azdırmıştı. Allah Teâlâ rahmeti gereği hak yolda olana yardım etmiş, İbrahim (a.s)’i […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Salih Peygamber – Semud Kavmi (Ashab-ı Hicr)

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Salih Peygamber – Semud Kavmi (Ashab-ı Hicr)

“Andolsun, biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat hani ibret alacak olan…” (Kamer 54/32) Semud kavmi, Arap yarımadasında Âd kavminden sonra yaşamış en meşhur kavimdir. Peygamberimizden önce Araplar arasında onlarla ilgili hikâyeler, destanlar, rivayetler biliniyor ve konuşuluyordu. Cahiliye şiirlerinde Semud ismi geçmektedir. Bunlara ait birtakım yazıtlara da rastlanmıştır. Âd kavmi helak olduktan sonra, mü’minler önce […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Âd Kavmi

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
Âd Kavmi

Ad, en eski Arap kavimlerinden olup küçük-büyük bütün Arapların çok iyi bildiği bir topluluktur. Haklarında kulaktan kulağa dolaşan efsanelerin olduğu bu kavim, helak olup gitmiş; onlardan geriye adlarından başka hiçbir şey kalmamıştır. Arap şiirlerinde de çokça bahsedilen bu topluluk,  “Arab-ı Baîde” diye de bilinen ilk Arap kabilesi olup,  Hz Nuh’un oğlu Sam’ın soyundan gelmektedir. Kur’an-ı […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

İlk İnsan İlk Peygamber: Hz. Adem

Aralık 9, 2012 irsadyonet galeri 0 Yorum
İlk İnsan İlk Peygamber: Hz. Adem

    Risalet insanlığın ahirete uzanan yolculuğunun en önemli köşe taşıdır. İnsanın yaratılış amacı Allaha kulluktur. Hayatın yaratılış amacına uygun bir tarzda sürdürülebilmesi için kesintisiz bir doğru çizgiye ihtiyaç vardır. Hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Rabbimiz, elçileri vasıtasıyla bizlere hidayet ve selamet yollarını bildirmiştir. İnsan hayatı üç gündür […]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Toplam 20 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...10...1617181920
İrşad Gençlik Eğitim Kültür ve Hizmet Derneği @2013 | Tüm Hakları Saklıdır.